Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku

Informacje dla beneficjentów

Podaj hasło dostępu!