Strona główna

BIURO PROJEKTU

„Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku”

ul. Rynek   , 59-100 Polkowice


Informacji udzielają:

Koordynator projektu - Halina Stanisławska - 728 598 834Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość całkowita projektu: 49.900,20 zł

Wartość dofinansowania: 44.020,20zł


Okres realizacji: 01.03.2014 r. – 28.02.2015 r.