Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces