Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

WZORY DRUKÓW DO ROZLICZEŃ

Przypominamy, iż w Zaktualizowanym Indywidualnym Planie Działania Doradztwa Specjalistycznego, który stanowi załącznik do Umowy o świadczenie usług doradczo-szkoleniowych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębioczości znajdują się zasady dot. składania rozliczeń przez beneficjentki.

Do pobrania wzory do rozliczeń:

- oświadczenie dot. rozliczenia dotacji    (0.17 MB) - POBIERZ PLIK DOC

- sprawozdanie dot. rozliczenia dotacji    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC

- oświadczenie dot. rozliczenia podstawowego wsparcia pomostowego    (0.17 MB) - POBIERZ PLIK DOC

- sprawozdanie dot. rozliczeania podstawowego wsparcia pomostowego    (0.16 MB) - POBIERZ PLIK DOC