Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Informacja nt. złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Na podstawie decyzji KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY
otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 w województwie dolnośląskim

Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy z instytucją wdrażającą (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.02.00-02-021/11-00

WSTĘPNA LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI    (0.82 MB) - POBIERZ PLIK JPG

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI    (0.61 MB) - POBIERZ PLIK JPG

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE UZYSKAŁY POZYTYWNEJ REKOMENDACJI    (0.7 MB) - POBIERZ PLIK JPG