Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

WZORY WNIOSKÓW I UMÓW (AKTUALNE)

UWAGA BENEFICJENTKI - NOWE WZORY WNIOSKÓW I UMÓW. 

Zmiana dotyczy wniosków o wspracie pomostowe. Prosimy o stosowanie aktualnych wniosków!!!

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości    (0.07 MB) - POBIERZ PLIK DOC
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego    (0.06 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego    (0.07 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Biznes plan (wzór)    (0.36 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych    (0.09 MB) - POBIERZ PLIK DOC
Umowa o świadczeniu usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości    (0.07 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego    (0.13 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego    (0.11 MB) - POBIERZ PLIK DOC
Umowa o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego    (0.09 MB) - POBIERZ PLIK DOC