Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków    (0.26 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 1. Deklaracja bezstronności i poufności dla członków Komisji Oceny Wniosków uczestniczących w ocenie;    (0.17 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 2. Deklaracja poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków w charakterze obserwatora;    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 3. Karta oceny biznesplanu;    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 4. Karta weryfikacji wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;    (0.28 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 5. Lista wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;    (0.14 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 6. Karta weryfikacji wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego;    (0.24 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 7. Karta oceny wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego;    (0.14 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 8. Karta weryfikacji wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego;    (0.29 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 9. Karta oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego;    (0.19 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Załącznik nr 10. Lista wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego.    (0.14 MB) - POBIERZ PLIK PDF