Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

UWAGA BENEFICJENCI!!!

Kiedy składać wnioski? Jak zaadresować kopertę?

Przypominamy, iż zgodnie z Indywidualnym Planem Działania załączonym do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych składanie:

1) wniosków o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami oraz

2) wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

odbędzie się od dnia 02/04/2012 r. do dnia 13/04/2012 r., w godz.7:30 - 15:30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 1, pok. Nr 10.

 

Zgodnie z § 7 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "KOBIETA + BIZNES = SUKCES" dokumenty powinny być złożone w 2 egzeplarzach.

 

Koperty wniosków powinny być opisane wg poniższego wzoru:
1) wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2) wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC