Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS - dotyczy wszystkich beneficjentek ubiegających się o dotację i wspracie pomostowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do:

- Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

- Wniosku o przyzanie podstawowego wsparcia pomostowego

należy dołączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis sporządza beneficjent, który ubiega się o pomoc de minimis.

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK DOC


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis     (0.41 MB) - POBIERZ PLIK PDF

 

Pomocy przy wypełnianiu Formularza udziela Pani Ewa Tylman - pok. nr 6, UG Polkowice, tel. 76/847-41-17