Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Podpisano Umowę o dofinansowanie projektu "KOBIETA + BIZNES = SUKCES"

W dniu 28.09.2011 r. Gmina Polkowice podpisała z Dolnośląskim Wojewódzki Urzędem Pracy Umowę o dofinansowanie projektu "KOBIETA + BIZNES = SUKCES" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr Projektu: POKL.06.02.00-02-021/11

Nr Umowy: UDA-POKL.06.02.00-02-021/11-00