Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Archiwum

2013-04-29

Informacja o wyborze oferty na prasową publikację reklamową

Informacja o wyborze oferty na prasową publikację reklamową w ramach Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa


CZYTAJ INFORMACJĘ O WYBORZE    (0.26 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2013-04-16

Prasowa publikacja reklamowa w ramach Projektu "KOBIETA + BIZNES = SUKCES" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

W związku z realizacją projektu pn. „KOBIETA + BIZNES = SUKCES" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zamierza zlecić jedną prasową publikację reklamową.


czytaj cały...
2013-03-20

UWAGA BENEFICJENTKI!!!!

 Przypominamy, iż osoby, które zmieniają ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI lub ADRES ZAMIESZKANIA proszone są niezwłocznie poinformowanie o tym fakcie Biuro Projektu celem podpisania aneksu do:

  • umowy na otrzymanie wsparcia finansowego,
  • umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości,
  • umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
  • umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Jednocześni przypominamy, iż w okresie obowiązywania ww. umów beneficjenci muszą zamieszkiwać teren gminy Polkowice.

 

2012-12-01

WZORY DO ROZLICZENIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO


czytaj cały...
2012-10-17

UWAGA ! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Beneficjenci projektu "KOBIETA + BIZNES = SUKCES" od dnia 05.11.2012 r. do 09.11.2012 r. w godzinach 7:30-15.30 w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul Rynek 1, pok. 10, mogą składać w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

czytaj cały...

 |1|  |2|  |3|  |4|  |5| ... |12|  |Następny|