Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Archiwum

2012-02-02

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie tworzenia biznes planu oraz doradztwa wskazującego inne formy aktywności zawodowej dla osób, którym nie przyznano środków finansowych w ramach Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

   (0.19 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2012-02-01

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie trzech modułów szkoleniowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz warsztatów sporządzenia biznes planu i wniosków aplikacyjnych w ramach Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

   (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2012-01-25

OGŁOSZENIE WYNIKÓW - ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Zgodnie z § 4 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "KOBIETA + BIZNES = SUKCES" zamieszczamy:


czytaj cały...
2012-01-20

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie tworzenia biznes planu oraz doradztwa wskazującego inne formy aktywności zawodowej dla osób, którym nie przyznano środków finansowych w ramach Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

W związku z realizacją projektu pn. „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zamierza zlecić przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie tworzenia biznes planu oraz doradztwa wskazującego inne formy aktywności zawodowej dla osób, którym nie przyznano środków finansowych.

czytaj cały    (0.19 MB) - POBIERZ PLIK DOC    (0.17 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2012-01-20

Przeprowadzenie trzech modułów szkoleniowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz warsztatów sporządzenia biznes planu i wniosków aplikacyjnych w ramach Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

W związku z realizacją projektu pn. „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zamierza zlecić przeprowadzenie trzech modułów szkoleniowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz warsztatów sporządzenia biznes planu i wniosków aplikacyjnych.

czytaj cały    (0.19 MB) - POBIERZ PLIK DOC    (0.19 MB) - POBIERZ PLIK DOC


|Poprzedni|  |1| ... |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |Następny|