Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Archiwum

2012-03-29

Wskazówki dot. wypełnienia WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO


czytaj cały...
2012-03-28

UWAGA BENEFICJENTKI !!!

Informujemy, iż wszystkie informacje dotyczące Projektu "Kobieta + Biznes = Sukces" są publikowane na bieżąco na stronie internetowej ww. Projektu w zakładce "INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW"

Jednocześnie prosimy o regularne przeglądanie strony internetowej!

 

2012-03-28

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS - dotyczy wszystkich beneficjentek ubiegających się o dotację i wspracie pomostowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do:

- Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

- Wniosku o przyzanie podstawowego wsparcia pomostowego

należy dołączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


czytaj cały...
2012-03-27

UWAGA BENEFICJENCI!!!

Kiedy składać wnioski? Jak zaadresować kopertę?


czytaj cały...
2012-03-23

ROZDANIE CERTYFIKATÓW I ZAŚWIADCZENIE DLA BENEFICJENTÓW

W  dniu 28 marca 2012 r. o godz. 11:00 w sali 207 Urzędu Gminy Polkowice odbędzie się uroczyste spotkanie z Burmistrzem Polkowic, na którym zostaną wręczone certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo – doradczego w ramach projektu "KOBIETA + BIZNES = SUKCES".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


|Poprzedni|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9| ... |12|  |Następny|