Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Archiwum

2012-06-06

Zapraszamy do Biura Projektu

Informujemy, iż warunkiem wypłaty dotacji oraz I transzy podstawowego wsparcia pomostowego jest ustanowienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją weksową oraz wniesienie wkładu własnego.

Prosimy o zabranie ze sobą firmowej pieczątki.

 


czytaj cały...
2012-05-29

Uwaga! Spotkanie

Zapraszamy Beneficjentki projektu na spotkanie w dniu 05.06.2012 r. - godz. 9:00, UG Polkowice, sala 207

 


czytaj cały...
2012-05-23

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie indywidualnego prawno – podatkowego doradztwa biznesowego w ramach Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

czytaj cały    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2012-05-16

Ostateczna decyzja Komisji Oceny Wniosków po rozpatrzeniu odwołań beneficjentów

Na podstawie decyzji KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 w województwie dolnośląskim

Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy z instytucją wdrażającą (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.02.00-02-021/11-00


czytaj cały...
2012-05-16

Przeprowadzenie indywidualnego prawno – podatkowego doradztwa biznesowego w ramach Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

W związku z realizacją projektu pn. „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zamierza zlecić przeprowadzenie prawno – podatkowego doradztwa biznesowego.


czytaj cały...

|Poprzedni|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7| ... |12|  |Następny|