Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Aktualności

2013-04-29

Informacja o wyborze oferty na prasową publikację reklamową

Informacja o wyborze oferty na prasową publikację reklamową w ramach Projektu „KOBIETA + BIZNES = SUKCES" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa


CZYTAJ INFORMACJĘ O WYBORZE    (0.26 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2013-04-16

Prasowa publikacja reklamowa w ramach Projektu "KOBIETA + BIZNES = SUKCES" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

W związku z realizacją projektu pn. „KOBIETA + BIZNES = SUKCES" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zamierza zlecić jedną prasową publikację reklamową.


czytaj cały...
2013-03-20

UWAGA BENEFICJENTKI!!!!

 Przypominamy, iż osoby, które zmieniają ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI lub ADRES ZAMIESZKANIA proszone są niezwłocznie poinformowanie o tym fakcie Biuro Projektu celem podpisania aneksu do:

  • umowy na otrzymanie wsparcia finansowego,
  • umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości,
  • umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
  • umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Jednocześni przypominamy, iż w okresie obowiązywania ww. umów beneficjenci muszą zamieszkiwać teren gminy Polkowice.

 

2012-10-10

UWAGA BENEFICJENTKI!!!!

Osoby, które chcą aby informacja na temat ich przedsiębiorstwa była zamieszczona na stronie projektu "KOBIETA + BIZNES =SUKCES" http://www.projekty.polkowice.eu/kbs/ w zakładce Firmy utworzone w ramach projektu, proszone są o przesłanie informacji dotyczącej prowadzonej działalności (nazwę i adres firmy, czym się zajmuje, fotografie zakładu pracy lub wyrobów, a także link do strony internetowej) na e-maila Biura Projektu biuro-kbs@ug.polkowice.pl


czytaj cały...

 |1|  |2|  |3|  |4|  |5| ... |9|  |Następny|