Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu 31 lipca 2013 roku zakończyła się realizacja projektu.

W ramach projektu realizowano następujące zajęcia:
-zajęcia dla uczniów z wadami postawy i otyłością - 450 h;
-terapia metodą Warnkego - 230 h;
-terapia Biofeedback - 860 h;
-zajęcia logopedyczne - 240 h;
-specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów, z dostosowaniem wymagań wg zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze względu na istotnie obniżone funkcjonowanie intelektualne - 150 h;
-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 300 h;
-zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 90 h;
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 120 h;
-zajęcia z dzieckiem uzdolnionym matematycznie i przyrodniczo - 680 h;
-zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne - 270 h;
-koło języka angielskiego i niemieckiego - 390 h;
-zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne - 565 h;
-zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne -440 h;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia ortograficzne - 60 h;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia recytatorskie - 60 h;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia komputerowe - 120 h;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe - 180 h;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia graficzne - 60 h;

W ramach projektu wyposażono w materiały dydaktyczne sale, w których prowadzone były zajęcia. Zakupione zostały m.in.:
podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, gdy edukacyjne, plansze demonstracyjne, puzzle edukacyjne, specjalistyczne programu multimedialne, tablica interaktywna, zestaw do Biofeedback, stroje dla małych aktorów, mikroskopy, preparaty roślinne, wagi szkolne, zestawy do zajęć plastycznych, zestawy do nauki języków obcych, słowniki, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej, materiały papiernicze, piśmiennicze, tonery do drukarek i ksero, płyty z muzyką relaksacyjną, zestawy do zajęć tkackich (np. listewki, gwoździe, włóczki), instrumenty muzyczne.

Okres realizacji projektu: 09 maja 2011 - 31 lipca 2013

W zajęciach uczestniczyło 492 uczniów klas I-III (273 dziewczynki i 219 chłopców).