Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice

Aktualności

2011-09-08

SPROSTOWANIE dotyczące ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH

Zamawiajacy informuje, iż zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a nie, jak omyłkowo wskazał, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 przedmiotowej ustawy.

Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert wstępnych pozostają bez zmian.


czytaj cały...
2011-09-08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH

Gmina Polkowice, w związku z realizacją projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice”, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie chciała przystąpić do negocjacji z wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę na dostawę pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych i udzielić mu zamówienia z wolnej ręki.


czytaj cały...
2011-08-25

II przetarg nieograniczony - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice

Szczegół dotyczące postępowania dostępne są TUTAJ

2011-08-05

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice

Szczegół dotyczące postępowania dostępne są TUTAJ

2011-07-21

II przetarg nieograniczony - Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie

Świadczenie usług szkolnictwa podstawowego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice


czytaj cały...

|Poprzedni|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |Następny|