O projekcie

Tytuł projektu: „MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów”

Beneficjent: Polkowickie Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne „IKAR” w partnerstwie z gminą Polkowice

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość całkowita projektu: 49.541,11 zł

Wartość dofinansowania: 49.541,11 zł

Okres realizacji: 03.02.2014 r. – 31.07.2014 r.

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych 80 polkowickich gimnazjalistów (49K, 31M) poprzez realizację programów rozwojowych według indywidualnych potrzeb uczniów do VII.2014 r.

Opis i zakres rzeczowy projektu:

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia pozalekcyjne: