Strona główna

BIURO PROJEKTU

„MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów”

ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice

Informacji udzielają:

Koordynator projektu - Elwira Ożga-Pańkowska - 758 504 093


Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość całkowita projektu: 49.541,11 zł

Wartość dofinansowania: 49.541,11 zł

 

Okres realizacji: 03.02.2014 r. – 31.07.2014 r.