Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Rewitalizacji Społecznej 'Dogonić dzisiaj'

Ogłoszenia i Przetargi

2012-11-07

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach ogłasza nabór  na stanowisko
Animator - Psycholog
w związku z realizacją Programu Rewitalizacji os. Hubala w Polkowicach pn. „Dogonić dzisiaj"


czytaj cały...
2012-10-12

Ogłoszenie o przetargu - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Programu "Dogonić dzisiaj"

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 59-100 Polkowice ul. Lipowa 2

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) na realizację zadania p.n.:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs spawania rur i blach elektrodą otuloną - spoiny pachwinowe" w ramach Programu rewitalizacji społecznej pn.: „Dogonić dzisiaj" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


czytaj cały...
2012-09-20

Ogłoszenie o przetargu - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Programu "Dogonić dzisiaj"

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

59-100 Polkowice ul. Lipowa 2

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. t. j.) na realizację zadania p.n.:


Organizacja i przeprowadzenie szkoleń:

„Kurs prawa jazdy kat. B",
„Pomocnik Kucharza, kurs gastronomiczny",
„Magazynier z obsługą wózków widłowych",
„Kurs spawania rur i blach elektrodą otuloną-spoiny pachwinowe",
„Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy",
„Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej",
„Uprawnienia SEP do 1 kV"


czytaj cały...
2012-05-22

Zapytanie ofertowe

Dotyczy:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego obozu letniego, podczas którego zostaną zorganizowane dwa kursy:
- 1 grupa kurs żeglarski,
- 2 grupa kurs młodszego ratownika WOPR.
Kursy muszą zakończyć się egzaminem z zgodnie z wymaganiami PZŻ (1. grupa), WOPR (2. grupa), wraz z wyżywieniem, zakwaterowaniem, organizacją programu dodatkowego oraz transportem uczestników z i do Polkowic oraz zapewnieniem niezbędnego sprzętu, na terenie Polski dla 20 osób - uczestników obozu w wieku 13-18 lat, mieszkających na osiedlu Hubala w Polkowicach, w ramach Programu "Dognić dzisiaj" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


czytaj cały...
2012-04-24

Zapytanie ofertowe

Dotyczy:
Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wypoczynku letniego z programem profilaktycznym na terenie Polski nad morzem dla 24 dzieci - uczestników kolonii w wieku 7-13 lat, mieszkających na osiedlu Hubala w Polkowicach, w ramach Programu "Dognić dzisiaj" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


czytaj cały...

 |1|  |2|  |3|  |Następny|