Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Rewitalizacji Społecznej 'Dogonić dzisiaj'

Aktualności

2012-11-28

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące realizację Programu Rewitalizacji Społecznej osiedla Hubala w Polkowicach pn. "Dogonić dzisiaj"

W dniu 30.11.2012 r. w godzinach 9.00-11.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące program rewitalizacji społecznej pn. "Dogonić dzisiaj".

2012-11-11

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej "Dogonić dzisiaj"

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac, wykonanych przez uczestniczki programu „Dogonić dzisiaj". Efekty osiągniętych zdolności można obejrzeć od 25 października 2012 r. w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. przy ul. Kominka 7 w Polkowicach (przychodnia). Serdecznie zapraszamy.

 


czytaj cały...
2012-11-07

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach ogłasza nabór  na stanowisko
Animator - Psycholog
w związku z realizacją Programu Rewitalizacji os. Hubala w Polkowicach pn. „Dogonić dzisiaj"


czytaj cały...
2012-10-12

Ogłoszenie o przetargu - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Programu "Dogonić dzisiaj"

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 59-100 Polkowice ul. Lipowa 2

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) na realizację zadania p.n.:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs spawania rur i blach elektrodą otuloną - spoiny pachwinowe" w ramach Programu rewitalizacji społecznej pn.: „Dogonić dzisiaj" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


czytaj cały...
2012-09-20

Ogłoszenie o przetargu - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Programu "Dogonić dzisiaj"

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

59-100 Polkowice ul. Lipowa 2

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. t. j.) na realizację zadania p.n.:


Organizacja i przeprowadzenie szkoleń:

„Kurs prawa jazdy kat. B",
„Pomocnik Kucharza, kurs gastronomiczny",
„Magazynier z obsługą wózków widłowych",
„Kurs spawania rur i blach elektrodą otuloną-spoiny pachwinowe",
„Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy",
„Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej",
„Uprawnienia SEP do 1 kV"


czytaj cały...

 |1|  |2|  |3|  |4|  |5| ... |9|  |Następny|