Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Rewitalizacji Społecznej 'Dogonić dzisiaj'

Strona główna

Program Rewitalizacji Społecznej osiedla Hubala w Polkowicach
pn. „Dogonić dzisiaj”

jest realizowany w parterstwie.

Lider Gmina Polkowice, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, tel. 76/724-95-21 (godz. 7:30-15:30)

Partnerzy programu:

1) Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Bolesława Kominka 7, tel. 76/746-08-60, 76/746-08-07

2) Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć godnie" z siedzibą w Polkowicach, ul. Bolesława Kominka 7, tel. 76/746-08-72

3) AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Młyńska 4, tel. 76/74-62-727, 76/74-62-757

Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla Hubala do bezpłatnego udziału w Programie Rewitalizacji Społecznej o nazwie „Dogonić Dzisiaj", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Inauguracją projektu był piknik zorganizowany 26 października 2011 r. na w/w osiedlu. Partnerami projektu są Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, Aquapark Polkowice, Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych oraz Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie". Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe znajdują się poniżej.

ZAPRASZAMY DO PROGRAMU - zobacz plakat    (3.79 MB) - POBIERZ PLIK JPG

WARTOŚĆ PROGRAMU OGÓŁEM: 1.446.900 zł,

w tym wkład własny: 145.000 zł

Program Rewitalizacji Społecznej "Dogonić dzisiaj" jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 07.11.2011 r., w ramach projektu systemowego pod nazwą Rewitalizacja społeczna (WNA-POKL.01.02.00-00-017/08) realizowanego przez Centrum Rozowoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjengo Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy: 10/P/2011

__________________________________________________________________________________________________________

Mieszkasz na osiedlu Hubala w Polkowicach? Weź udział w Programie "Dogonić dzisiaj"!!!

Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach (ul. Lipowa 2, tel. 76/724-95-21 w godz. 7:30-15:30) lub partnerów Programu:

- Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych w Polkowicach ZOZ S.A. w Polkowicach, ul. Bolesława Kominka 7, tel. 76/746-08-60, 76/746-08-07

- Stowarzyszenia Charytatywnego "Żyć godnie" w Polkowicach, ul. Bolesława Kominka 7, tel. 76/746-08-72

- AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach, ul. Młńska 4, tel. 76/74-62-727, 76/74-62-757


Udział w programie jest bezpłatny!!!