Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

Dostawa materiałów do nauki szycia w ramach Projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. t. j. ze zm.) zamierza zlecić dostawę materiałów do nauki szycia.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 8 marca 2013 r. godz. 15.30.

Pytania związane z powyższym zamówieniem, proszę kierować na adres e-mailowy biuro-gim@ug.polkowice.pl, bądź telefonicznie –76 84 74 159, 76 84 74 145.

 

 

 

 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- informacja o zamówieniu, 

- projekt umowy. 

 

Infomacja o unieważnieniu