Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

Świadczenie usług szkolnictwa w Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach - zajęcia dla uczniów z problemami z biologią - w ramach projektu: Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

 

W związku z realizacją projektu pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamierza zlecić prowadzenie zajęć dla uczniów z problemami z biologią w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach.

 

 

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć dla uczniów z problemami z biologią w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach proszone są o złożenie oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA - ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z PROBLEMAMI Z BIOLOGIĄ – Gimnazjum nr 1" do dnia 1 marca 2013 r. do godziny 15.30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1.

 

 

 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- informacja o zamówieniu, 

- projekt umowy.

 

Informacja o wyborze