Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

Organizacja warsztatów językowych dla 20 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach w ramach projektu "Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice"

 

W związku z realizacją projektu pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. t. j. ze zm.) zamierza zlecić organizację warsztatów językowych dla 20 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach.

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 8 listopad 2012 r. godz. 15.30.

 

Pytania związane z powyższym zamówieniem, proszę kierować na adres e-mailowy biuro-gim@ug.polkowice.pl, bądź telefonicznie –76 84 74 145. 

 

 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- informacja o zamówieniu, 

- projekt umowy.

 

 

Informacja o wyborze oferty.