Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

"Projekt dla prymusów i nie tylko" - informacja o projekcie na stronie Gazety Polkowice-Miejskiej Gazety Internetowej

Link do artykułu