Linki

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament EFS

Departament EFS

Gmina Polkowice

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach