Tytuł projektu:
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup (odkup po okresie dzierżawy) dwóch autobusów z napędem w stu procentach elektrycznym.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielnych Inwestycji:
Nr 109/2018/Wn-01/OA-TA-ZI/D z dnia 24.05.2018 r.

Źródła finansowania zadania: