Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice

Tytuł projektu:

Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice

 

Przemiot projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup (odkup po okresie dzierżawy) dwóch autobusów z napędem w stu procentach elektrycznym.

Specyfikacja zakupionych pojazdów:

Dostawca autobusów w ramach zawartej umowy przeszkolił 11 pracowaników (kierowców i pracowaników obsługi) w następujących modułach:


Efekty ekologiczne:


Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 426 370,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków NFOŚiGW: 1 368 908,00 zł