e-Polkowice

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych, pełniących następnie funkcję tablic pamiątkowych oraz opracowania graficznego oraz dostawy do siedziby Zamawiającego naklejek, dla projektu pn.:  "e-POLKOWICE".

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, pełniących następnie funkcję tablic pamiątkowych oraz opracowanie graficzne oraz dostawa do siedziby Zamawiającego naklejek, dla projektu pn.:  „e-POLKOWICE".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert: 30.10.2017 r. do godz. 15:30.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe    (1.23 MB) - POBIERZ PLIK PDF   (0.49 MB) - POBIERZ PLIK DOCX

2. Projekt umowy     (2.63 MB) - POBIERZ PLIK PDF      (3.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Wyniki zapytania ofertowego    (0.32 MB) - POBIERZ PLIK PDF