e-Polkowice

Archiwum

2017-10-23

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych, pełniących następnie funkcję tablic pamiątkowych oraz opracowania graficznego oraz dostawy do siedziby Zamawiającego naklejek, dla projektu pn.:  "e-POLKOWICE".

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, pełniących następnie funkcję tablic pamiątkowych oraz opracowanie graficzne oraz dostawa do siedziby Zamawiającego naklejek, dla projektu pn.:  „e-POLKOWICE".


czytaj cały...
2017-09-01

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) w zakresie: "Dostarczenia infrastruktury IT, opracowania i wdrożenia systemu EZD, systemu dziedzinowego oraz opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej"

Na stronie https://bip.polkowice.eu/zamowienia-publiczne.html w dniu 08.09.2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie: "Dostarczenia infrastruktury IT, opracowania i wdrożenia systemu EZD, systemu dziedzinowego oraz opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej".

Link do strony: - zobacz