Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące publikacji 3 ogłoszeń prasowych dotyczących projektu „e-POLKOWICE".

 

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień„ publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na realizację zadania:

publikacja 3 ogłoszeń prasowych dotyczących projektu „e-POLKOWICE".

Termin nadsyłania ofert:

21.08.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia:
1. Zapytanie ofertowe    (0.59 MB) - POBIERZ PLIK PDF
2. Wzór publikacji    (0.21 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Wyniki    (0.28 MB) - POBIERZ PLIK PDF