Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące emisji 20 spotów radiowych dotyczących projektu „e-POLKOWICE".

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na realizację zadania:

Zapytanie ofertowe dotyczące emisji 20 spotów radiowych dotyczących projektu „e-POLKOWICE".

Termin nadsyłania ofert:

21.08.2018 r. do godz. 12:00

Szegółowy zamówienia:    (0.61 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Wyniki    (0.26 MB) - POBIERZ PLIK PDF