Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja pomiędzy ul. 11-go Lutego a ul. Przemysłową - GALERIA