Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)

Zamówienia publiczne

2017-11-15

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn: „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach”

Zaproszenie do składania ofert -    (2.54 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Formularz ofertowy -   (0.32 MB) - POBIERZ PLIK DOCX

Projekt umowy -    (0.36 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Wyniki -    (0.32 MB) - POBIERZ PLIK PDF

2017-11-10

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)”.

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)":
1. tablicy informacyjnej;
2. tablicy pamiątkowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 


czytaj cały...

 |1|