Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach

Nadzór inwestorski: Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach. Zapytanie ofertowe.

Gmina Polkowice, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, przystępuje do realizacji projektu pn.: Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe wraz z projektem umowy - pdf

Zapytanie ofertowe wraz z projektem umowy - .docx

Przedmiary szt. 4

Projekt wykonawczy TOM 1 Architektura i Konstrukcja TOM 2 Instalacje elektryczne TOM 3 Instalacje sanitarne

Projekt budowlany

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Audyt energetyczny budynku

lub pobierz ze strony: http://www.bip.pgmikm.polkowice.pl/

19.01.2018 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 22.01.2018 r.)