Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach

Archiwum

2017-12-13

Konferencja prasowa z dnia 8 grudnia 2017 r.

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Polkowice odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektom gminy Polkowice współfinansowanym ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji.


czytaj cały...
2017-11-16

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej celem promocji projektu

Zapytanie ofertowe - .docx
Zapytanie ofertowe - .pdf
Projekt umowy - .docx
Projekt umowy - .pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - (22.12.2017 r.)

lub pobierz ze strony: http://www.bip.pgmikm.polkowice.pl/

2017-11-10

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana!

W dniu 31.10.2017 r. Burmistrz Polkowic podpisał we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej umowę nr RPDS.03.03.01-02-0072/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach. Na podstawie ww. umowy Gmina otrzyma 1.382 247,55 zł dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach. Realizatorem projektu będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.

2017-11-09

Nadzór inwestorski: Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach. Zapytanie ofertowe.

Gmina Polkowice, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, przystępuje do realizacji projektu pn.: Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 


czytaj cały...

 |1|