Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach

Zamówienia publiczne

2017-11-16

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej celem promocji projektu

Zapytanie ofertowe - .docx
Zapytanie ofertowe - .pdf
Projekt umowy - .docx
Projekt umowy - .pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - (22.12.2017 r.)

lub pobierz ze strony: http://www.bip.pgmikm.polkowice.pl/

2017-11-09

Nadzór inwestorski: Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach. Zapytanie ofertowe.

Gmina Polkowice, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, przystępuje do realizacji projektu pn.: Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 


czytaj cały...

 |1|