Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bądź aktywyny - załóż firmę

Wkrótce rusza rekrutacja do projektu !

Informujemy, że 4 stycznia 2010 r. rozpocznie się rekrutacja do Projektu "BĄDŹ AKTYWNY - ZAŁÓŻ FIRMĘ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu "Bądź aktywny - załóż firmę" oraz Regulaminem Komisji Oceny Wniosków, które zostały przyjęte Zarządzeniem nr 1924/09 Burmistrza Polkowic z dnia 16 grudnia 2009 r.

POSŁUCHAJ OGŁOSZENIA -    (1.21 MB) - POBIERZ PLIK MP3

Zarządzenie nr 1924/09 Burmistrza Polkowic z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Projektu "Bądź aktywny - załóż firmę" oraz Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

   (1.47 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Po zapoznaniu się z Regulaminem prosimy o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC