Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bądź aktywyny - załóż firmę

Aktualności

2009-12-01

Ważne dokumenty:

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie, jak również zamierzające do niego przystąpić proszone są o pobranie i zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami:

Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą  w ramach Działania 6.2    (0.42 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2009-11-27

Informacja o podpisaniu umowy

Gmina Polkowice w dniu 28 października 2009 r.  podpisała z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu umowę nr UDA-POKL.06.02.00-02-016/09-00 o dofinansowanie projektu nr WND-POKL. 06.02.00-02-016/09 „Bądź aktywny – załóż firmę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym informujemy, iż realizacja projektu rozpocznie się 1 grudnia 2009 r.

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się w styczniu 2010 r.


|Poprzedni|  |1| ... |6|  |7|  |8|  |9|  |10|