Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bądź aktywyny - załóż firmę

Aktualności

2010-01-18

Zapytanie ofertowe - sejf meblowy

W związku z realizacją projektu pn. „Bądź aktywny – załóż firmę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zamierza zakupić na potrzeby projektu sejf meblowy.

CZYTAJ SZCZEGÓŁY -    (0.13 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-01-14

Składanie ofert wstępnych do zadania „Przeprowadzenie modułów szkoleniowo-warsztatowych”

W związku z realizacją projekty pn. „Bądź aktywny – załóż firmę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm) zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę dotyczącą przeprowadzenia modułów szkoleniowo-warsztatowych.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU -   (0.14 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-01-14

Składanie ofert do zadania „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego"

W związku z realizacją projektu pn. „Bądź aktywny – załóż firmę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zamierza zlecić przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU -    (0.13 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-01-04

Media o projekcie

1. polkowice.com.pl - czytaj artykuł

2. Gazeta Polkowicka nr 26/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. -   (0.12 MB) - POBIERZ PLIK JPG

3. Radio Plus -    (1.21 MB) - POBIERZ PLIK MP3

2009-12-30

Gmina Polkowice ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „BĄDŹ AKTYWNY – ZAŁÓŻ FIRMĘ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia - nieaktywnych zawodowo - mieszkających w gminie Polkowice i zamierzających podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą). Z potencjalnych kandydatów zostaną wyłączone osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu.


czytaj cały...

|Poprzedni|  |1| ... |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |Następny|