Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bądź aktywyny - załóż firmę

Aktualności

2010-02-26

ZAKOŃCZENIE III ETAPU REKRUTACJI

Gmina Polkowice informuje, że został zakończony III etap rekrutacji do Projektu "Bądź aktywny - załóz firmę". O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz pisemnie.

2010-02-19

III ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU

W dniach 23, 24 lutego 2010 r. w Urzędzie Gminy Polkowice, w sali 115 , odbędzie się III etap rekrutacji do Projektu „Bądź aktywny - załóż firmę".

Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie rekrutacyjne, zgodnie z załączonym harmonogramem.

  harmonogram spotkań (0.07 MB) - POBIERZ PLIK DOC


czytaj cały...
2010-02-03

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

W dniu 5 lutego 2010 r., w sali nr 3 Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, przy ul.Targowej 1 w Polkowicach, rozpoczną się indywidualne spotkania kandydatów do projektu z licencjonowanym doradcą zawodowym. Spotkania będę się odbywały do 18 lutego 2010 r. Szczegółowe harmongramy spotkań z doradcą zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym w dniu 4 lutego 2010 r., w Ratuszu, sala 207, godzina 15.00.

2010-02-02

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE II ETAPU REKRUTACJI

W dniu 4 lutego 2010 r. o godzinie 15.00, w Urzędzie Gminy Polkowice, w sali 207, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu II etapu rekrutacji do projektu. Na spotkanie zostaną zaproszone osoby, które złożyły kwestionariusze zgłoszeniowe w I etapie rekrutacji i spełniły wymogi formalne określone w regulaminie projektu. Z uwagi na pilny termin spotkania, osoby te zostaną poinformowane o spotkaniu telefonicznie.

2010-02-01

KONIEC I ETAPU REKRUTACJI

W dniu 29 stycznia 2010 r. zakończył się I etap rekrutacji uczestników projektu. Kwestionarusze zgłoszeniowe złożyły 43 osoby, z których 41 spełniło kryteria formalne określone w regulaminie. Jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie na skutek otrzymania dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach innego przedsięwzięcia.


|Poprzedni|  |1| ... |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |Następny|