Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice.

Zmiana Regulaminu Projektu "Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice"

Poniżej znajduje się link do Zarządzenia nr 1320/12 Burmistrza Polkowic z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1222/2012 Burmistrza Polkowic z dnia 19.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Projektu oraz składu zespołu projektowego do pracy nad projektem „Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznikiem do Zarządzenia nr 1320/12 jest ujednolicona wersja Regulaminu Projektu.

 

 

Zarządzenie nr 1320/12 (Regulamin Projektu)