Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice.

Zakończyła się rekrutacja otwarta do projektu „Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice”!

Informujemy, że zakończyła się rekrutacja otwarta do projektu „Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice”.

Wszystkie osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie oraz pocztą tradycyjną.

Lista osoób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób rezerwowych jest dostepna do wglądu w Biurze Projektu (Rynek 2, pok. nr 5).