Dostawa podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego

 

W związku z realizacją projektu pn. „Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamierza zlecić dostawę podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego zgodnie z opisem zawartym w załączniku.

 

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

 

Informacja o wyborze