Przetarg nieograniczony na realizację kursu języka angielskiego w ramach Projektu „Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice"

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.) na realizację zadania p.n.: 

kurs języka angielskiego w ramach Projektu „Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

- ogłoszenie o przetargu, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyniki przetargu