Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych

Dostawa laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z akcesoriami komputerowymi w ramach projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specyfikację do przetwrgu można pobrać tu: http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi&POK=983&TRYB=0