Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z akcesoriami komputerowymi.

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z akcesoriami komputerowymi w ramach projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENTY DO POBRANIA

http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi&POK=969&TRYB=0