Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Zapytanie ofertowe - transport osób

Gmina Polkowice realizator Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) zamierza podpisać umowę na świadczenie usług przewozowych w Projekcie.

Transport odbywał się będzie na terenie Gminy Polkowice od listopada 2009 r. do kwietnia 2010 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą na etapie podpisywania umowy o świadczenie usługi.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert dotyczących ceny za 1 km przewozu drogą elektroniczną na adres egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „transport” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna - transport” na adres Gminy Polkowice:

 

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59-100 Polkowice

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 22 października 2009 r. Decyduje data wpływu oferty.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (076) 84-74-167