Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Aktualności

2010-04-26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ

Gmina Polkowice, Beneficjent Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamierza podpisać umowę na realizacje usługi cateringowej dla 30 osób. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Aktywizacja edukacyjna - catering” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – catering” na adres Gminy Polkowice:

 


czytaj cały...
2010-04-20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH - OGŁOSZENIE PRASOWE

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).


czytaj cały...
2010-04-20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH - SPOTY RADIOWE

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowicewspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).


czytaj cały...
2010-03-24

INFORMACJA O WYBORZE FIRMY, KTÓRA W RAMACH PROJEKTU PRZEPROWADZI SZKOLENIA Z ZAKRESU AGROTURYSTYKI Z ELEMENTAMI MARKETINGU

Najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie trzydniowego szkolenia z zakresu agroturystyki z elementami martetingu złożyła Fundacja "Zielona Akcja" z Legnicy.

2010-02-04

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZA SZKOLENIA Z ZAKRESU AGROTURYSTYKI

Gmina Polkowice, Beneficjent Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki zamierza podpisać umowę na świadczenie usług szkoleniowych w Projekcie w zakresie agroturystyki z elementami marketingu. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „szkolenia – moduł agroturystyka” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – agroturystyka” na adres Gminy Polkowice.

 


czytaj cały...

 |1|  |2|  |3|  |4|  |Następny|